Informacja o szkoleniach dot. poddawania ubojowi zwierząt gospodarskich do celów własnej konsumpcji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, że pozyskiwanie mięsa na użytek własny jest możliwy jedynie pod warunkiem posiadania niezbędnych kwalifikacji, które można zdobyć uczestnicząc w bezpłatnych szkoleniach. Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych szkoleniem osób w celu sprawnej organizacji szkoleń i ustalenia terminów. Zgłoszenia przyjmowane są w urzędzie gminy, pok. 11 lub pod numerem telefonu 12 3886003 wew. 119.