Zyczenia2019

Stroje ludowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza zakupiono 36 kompletów strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gołcza. Stroje składają się z gorsetów sukiennickich, bluzek i spódnic bawełnianych, fartuchów tiulowych oraz czerwonych korali i chust ludowych. Panie prezentują się w nich znakomicie.

Wartość zadania to 31 438,80 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w ramach operacji „Promocja dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Gołcza poprzez zakup strojów ludowych oraz strażackich mundurów galowych" - działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020.

   

Tablica st 001