Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 17 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Czaplach Wielkich. W zawodach wzięło udział 13 drużyn seniorskich męskich, 1 drużyna seniorska kobieca z Czapel Wielkich oraz 5 sekcji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Po wprowadzeniu drużyn na płytę boiska przez komendanta gminnego Pawła Pysza, odbyła się krótka odprawa z sędziami, którym przewodniczył st. kpt. mgr inż. Michał Burzyński z komendy PSP z Miechowa.

Zawody rozpoczęły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze biorąc udział najpierw w sztafecie, a potem w konkurencji polegającej na zbudowaniu przez tor przeszkód linii wężowej, napełnieniu zbiorników z wodą, dopasowaniu armatury pożarniczej oraz na zawiązaniu określonych węzłów. Po młodzieżówkach kolej przyszła na drużyny kobiece i męskie, które również rozpoczęły zawody od sztafety pożarniczej. Część bojowa drużyn seniorskich odbywała się na dotychczasowych zasadach i miała na celu jak najszybsze rozwinięcie linii wężowej i strącenie prądem wody obiektów ustawionych na końcu toru.

Zawody w grupie MDP zakończyły się zwycięstwem sekcji dziewczynek z OSP Gołcza oraz sekcji chłopców z OSP Czaple Wielkie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna chłopców z OSP Gołcza I, na trzecim OSP Gołcza II, na czwartym OSP Maków. W grupie OSP zwyciężyła drużyna z Buku, drugie miejsce zajęła Ulina Wielka, a trzecie Gołcza. Pierwsze miejsce zajęła także kobieca drużyna pożarnicza z Czapel Wielkich. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, a wszystkie drużyny biorące udział w zawodach pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo 3 pierwsze drużyny z grupy OSP zostały nagrodzone kwotą 3000 zł do rozdysponowania na własne potrzeby. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Gołcza. Organizatorami tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych była Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplach Wielkich.