Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołczy, Gołcza 80 C-D, 32-075 Gołcza ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii.

Ogłoszenie pobierz

Szczegółowe warunki pobierz