Umowa na projekty rewitalizacyjne podpisana

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z Marszałkiem Wojciechem Kozakiem umowę gwarantującą przyznanie unijnego dofinansowania na rewitalizację Czapel Wielkich i Chobędzy. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w plenerze, przed budynkiem remizy OSP w Czaplach Wielkich.

W spotkaniu uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż i Adam Domagała, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, Skarbnik Gminy Romana Nowak, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel oraz radni, sołtysi i przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z Czapel Wielkich i Chobędzy.

Na odnowę centrum wsi, gmina Gołcza pozyskała 1 469 927,89 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 948 711,72 zł.

PlakatRew01