90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocicach

 

W niedziele 8 lipca 2018 r. w Wysocicach świętowano jubileusz 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocicach oraz poświęcenia i przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadbrygadier Stanisław Nowak, Komendant KP PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński, Z-ca Komendanta KP PSP w Miechowie st. kpt. Michał Majda, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie Adam Domagała, Komendant Powiatowy Policji Andrzej Kot, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, członkowie Rady Powiatu Miechowskiego, Radni Gminy Gołcza, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. W uroczystości udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Gołcza i z innych zaprzyjaźnionych gmin oraz Orkiestra Dęta "Ściborzanka".

Obchody 90-lecia rozpoczęła msza święta polowa odprawiona na boisku przy Szkole Podstawowej w Wysocicach przez Proboszcza Parafii Wysocice ks. Mariusza Raraka,

Po mszy Komendant Gminny Paweł Pysz złożył raport Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Krakowie nadbryg. Stanisławowi Nowakowi który w asyście dokonał przeglądu poddziałów, podniesiono flagę na maszt i odegrano hymn narodowy.

Następnie Prezes OSP Stanisław Makola przywitał zgromadzonych oraz przedstawił historię jednostki. Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP Lesław Blacha odczytał akt przekazania samochodu i przekazał go na ręce Prezesa OSP Wysocice – Stanisława Makoli.

Następnie ks. Proboszcz Mariusz Rarak poświęcił samochód. Uroczystego przekazania kluczyków i przecięcia wstęgi dokonali: Wojewoda Małopolski, Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie oraz Wójt Gminy Gołcza.Odznaczono sztandar jednostki OSP Wysocice Złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa". Odznaczenia dokonał Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Adama Domagały.

Uhonorowano Prezesa OSP Wysocice – Stanisława Makolę poprzez odznaczenie go Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. W dalszej części zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia. Łącznie wręczono 1 - Złoty Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, 4 - Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, 4 - Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, 12 odznak „Strażak Wzorowy”, 31 odznak Wysługa Lat.

Zasłużeni Druhowie strażacy zostali także uhonorowani poprzez nadanie im pamiątkowych odznaczeń przez Zarząd OSP.

Prezes OSP – Wysocice - Stanisław Makola złożył podziękowanie na ręce Wójta Gminy za wszechstronne wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przez władze samorządowe i władze strażackie.

W stronę strażaków popłynęło wiele ciepłych słów, życzeń i gratulacji. Życzenia i podziękowania zaofiarną służbę złożyli na ręce prezesa OSP Wysocice:

  • Wojewoda który przekazał Prezesowi OSP Stanisławowi Makoli, okolicznościowy medal oraz gratulacje i podziękowania za dotychczasową służbę.
  • Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie – brygadier Stanisław Nowak, Wojewoda Małopolski
  • Radny Sejmiku Małopolskiego a zarazem Dyrektor Szpitala im. Św. Anny w Miechowie – Mirosław Dróżdż,
  • Wicestarosta Powiatu Miechowskiego – Jerzy Pułka
  • Wójt Gminy Gołcza – Lesław Blacha

Część oficjalną zakończyły wpisy do kroniki jednostki.