Nowe VOLVO dla OSP Przybysławice

Druhowie z OSP Przybysławice mogą już w pełni cieszyć się z nowego pojazdu, który otrzymali dzięki staraniom władz gminy o pozyskanie środków finansowych na jego zakup. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Gminie Gołcza, dla jednostki z Przybysławic będącej w KSRG zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem za kwotę 773 000 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

P samochod