Zyczenia2019

Narodowe Czytanie w Gminie Gołcza

W dniu 8 września na terenie Klubu Senior + w Mostku odbyło się Narodowe Czytanie 2018 zorganizowane przez Gminę Gołcza oraz Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Lekturą Narodowego Czytania było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, którego fragmenty czytali między innymi: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wójt Gminy Lesław Blacha, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna Cembrzyńska, uczestniczki Klubu Senior+, proboszcz parafii w Mostku ks. Jacek Kalkowski.

Czytanie fragmentów lektury uzupełniła recytacja wierszy uczniów szkoły w Gołczy oraz mieszkańców gminy, śpiewanie pieśni patriotycznych przez Zespół Instrumentalno – Wokalny „Koral”. Czytaniu przysłuchiwali się licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Wśród słuchaczy nie zabrakło także stuletniego mieszkańca naszej gminy Pana Stefana Jaźwieca.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wojewoda Piotr Ćwik przekazał pamiątkowe medale na ręce wójta Lesława Blachy, ks. Jacka Kalkowskiego oraz opiekunki Klubu Senior+ Urszuli Jasłowskiej. Wśród uczestników wydarzenia rozlosowano 100 egzemplarzy „Przedwiośnia” w ramach hasła „100 książek na 100 –lecie odzyskania Niepodległości”. Odbył się również piknik rodzinny dla społeczności lokalnej, dzieci, rodziców i seniorów z rodzinami, w czasie którego koła gospodyń wiejskich z Makowa i Uliny Wielkiej oraz seniorki z klubu częstowały przygotowanymi przekąskami. Wydarzenie było okazją do propagowania znajomości literatury narodowej, integracji międzypokoleniowej oraz promocji rządowego programu Senior+.