Promesa na remont Orlika w Szreniawie

W dniu 14 września 2018r. Wójt Gminy Lesław Blacha odebrał promesę na remont boiska sportowego Orlik w Szreniawie. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wysokość dotacji dla Gminy Gołcza wynosi 240 000 zł. Promesy samorządowcom wręczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki