Otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Makowie

Otwarta Strefa Aktywności w Makowie została oficjalnie otwarta w niedzielne popołudnie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Makowianki” w Makowie. Uczestniczyli w nim mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, Wicestarosta Jerzy Pułka, radni gminy i powiatu.

Nowo wybudowany obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii Szreniawa ks. Józefa Barana. Wójt Lesław Blacha przybliżył genezę powstania Otwartej Strefy Aktywności, a goście życzyli bezpiecznej i radosnej zabawy. Z występem artystycznym wystąpili najmłodsi mieszkańcy Makowa. Nie zabrakło również tortu, balonów i smakołyków.

OSA Gmina01