XLVII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu wczorajszym Rada Gminy Gołcza obradowała po raz czterdziesty siódmy w tej kadencji. Na początku sesji Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o działalności w minionym okresie. W ostatnim czasie odbył się przetarg na montaż kolektorów słonecznych. Złożonych zostało sześć ofert, obecnie trwa sprawdzanie dokumentów przetargowych. Ogłoszony został przetarg na remont dróg dojazdowych do pól Cieplice – Falniów o dług. 1650 m w ramach Ochrony Gruntów Rolnych oraz w Krępie koło Pana Derdasia o dług. 1430 m. Ogłoszony został także przetarg na termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Gołczy.

Kolejny punkt sesji poświęcony był sprawie referendum. W związku ze złożonym wnioskiem o przeprowadzenie referendum lokalnego przez Stowarzyszenie Zielona Gmina Gołcza, w czasie poprzedniej sesji powołana została komisja doraźna w celu sprawdzenia czy wniosek ten odpowiada przepisom ustawy. Po dokonaniu oceny wniosku, komisja doraźna sporządziła obszerną opinię, którą w dniu wczorajszym przedstawiła Przewodnicząca komisji Beata Wypchał. Komisja zauważyła uchybienia, które negatywnie wpłynęły na ocenę wniosku. Radni jednogłośnie poparli stanowisko komisji o odrzucenie wniosku Stowarzyszenia Zielona Gmina Gołcza w sprawie przeprowadzenia referendum. Jednak ze względu na wycofanie wniosku przez inicjatora referendum na kilka dni przed sesją, Rada Gminy po uwzględnieniu stanowiska radcy prawnego nie mogła wyrazić swojego stanowiska w głosowaniu.    

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2013 rok przez dyrektora zakładu Mirosława Dróżdża. Obrady zakończono życzeniami świątecznymi.