XLVII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu wczorajszym Rada Gminy Gołcza obradowała po raz czterdziesty siódmy w tej kadencji. Na początku sesji Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o działalności w minionym okresie. W ostatnim czasie odbył się przetarg na montaż kolektorów słonecznych. Złożonych zostało sześć ofert, obecnie trwa sprawdzanie dokumentów przetargowych. Ogłoszony został przetarg na remont dróg dojazdowych do pól Cieplice – Falniów o dług. 1650 m w ramach Ochrony Gruntów Rolnych oraz w Krępie koło Pana Derdasia o dług. 1430 m. Ogłoszony został także przetarg na termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Gołczy.

Kolejny punkt sesji poświęcony był sprawie referendum. W związku ze złożonym wnioskiem o przeprowadzenie referendum lokalnego przez Stowarzyszenie Zielona Gmina Gołcza, w czasie poprzedniej sesji powołana została komisja doraźna w celu sprawdzenia czy wniosek ten odpowiada przepisom ustawy. Po dokonaniu oceny wniosku, komisja doraźna sporządziła obszerną opinię, którą w dniu wczorajszym przedstawiła Przewodnicząca komisji Beata Wypchał. Komisja zauważyła uchybienia, które negatywnie wpłynęły na ocenę wniosku. Radni jednogłośnie poparli stanowisko komisji o odrzucenie wniosku Stowarzyszenia Zielona Gmina Gołcza w sprawie przeprowadzenia referendum. Jednak ze względu na wycofanie wniosku przez inicjatora referendum na kilka dni przed sesją, Rada Gminy po uwzględnieniu stanowiska radcy prawnego nie mogła wyrazić swojego stanowiska w głosowaniu.    

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2013 rok przez dyrektora zakładu Mirosława Dróżdża. Obrady zakończono życzeniami świątecznymi.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information