Dzien Dziecka19

I miejsce Gminy Gołcza w grupie 5-7,5 tys. mieszkańców w XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W dniu 8 października 2018r. Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z koordynatorem sportu Markiem Machnikiem uczestniczyli w uroczystej gali finałowej XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2018, która odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury. Odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w grupie 5 -7,5 tys. mieszkańców w klasyfikacji wojewódzkiej i II miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Tegoroczna edycja sportowego turnieju odbyła się w dniach 26 maja - 1 czerwca. W województwie małopolskim turniej odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, a funkcje koordynatora turnieju powierzono powołanej przy Zarządzie Wojewódzkim Małopolskiego TKKF Komisji pod przewodnictwem Zofii Czupryny – Honorowego Prezesa Małopolskiego TKKF. Głównym celem turnieju odbywającego się pod hasłem „Sport łączy pokolenia” była aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców oraz propagowanie idei sportu dla wszystkich.

W uroczystej gali wzięli udział wójtowie, burmistrzowie samorządów biorących udział w turnieju z terenu Małopolski oraz zaproszeni goście: Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Urszula Nowogórska – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego, Barbara Dziwisz – Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego, Witold Kochan – Dyrektor Biura Zarządu Województwa Małopolskiego, Dorota Skotnicka – Dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także Zofia Czupryna - przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji - honorowa prezes Małopolskiego TKKF, Leszek Tytko - prezes Zarządu Małopolskiego TKKF oraz Karol Oleksy, Janusz Borek, Tadeusz Waśko i Kazimierz Bagnicki - wiceprezesi Zarządu Małopolskiego TKKF.