Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 16 października 2018r. w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się zebranie Wójta Gminy Lesława Blachy i dyrektor ZEAS Krystyny Marczewskiej z wybranymi nauczycielami szkół z terenu gminy Gołcza. Spotkanie miało uroczysty charakter, gdyż związane było z Dniem Edukacji Narodowej. Z okazji minionego święta pedagodzy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoją pracą dydaktyczną otrzymali Nagrody Wójta. Byli to: Józefa Janczak – Karpała, Magdalena Kowalska, Dorota Włodarczyk, Elżbieta Kwapień, Grzegorz Ludwicki, Elżbieta Seweryn oraz dyrektorzy szkół: Zdzisława Kyć, Agnieszka Golda i Marek Machnik.