Dzien Dziecka19

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Minister Inewstycji i Rizwoju zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z 19 lutego 2018 r., znak: DLI.1.6620.14.2017.AN.30, uchylającej w części i umarzającej w tym zakresie postępowanie organu I instancji, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Woła - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 3 (odcinek Pałecznica - Sławków)”, na terenie województwa małopolskiego,sprostowaną postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017, w części dotyczącej działki nr 312, z obrębu 0018 Ulina Wielka, jedn. ewid. Gołcza, powiat miechowski, działki nr 293/1, z obręb 0001 Bolesław, jedn. ewid. Bolesław, powiat olkuski i działki nr 341, z obrębu 0015 Troks, jedn. ewid. Olkusz, powiat olkuski.

obwieszczenie - pobierz