II sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyła się II sesja Rady Gminy Gołcza. Wiodącym tematem obrad było ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gołcza oraz wybór przewodniczących komisji. Pozostałe punkty dotyczyły bieżącej działalności oraz ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy. Po raz pierwszy radni głosowali przy użyciu elektronicznego systemu głosowań, a obrady sesji były dostępne online.

Na Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy wybrała Marka Sęka, drugim kandydatem był Piotr Gajos. Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich została Iwona Durbas, drugi kandydat to Andrzej Bonemberg. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Jana Rosoła, drugim kandydatem był Jan Słaboń.

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego będzie pracowała w składzie: Marek Sęk, Józef Gajos, Mirosław Wójcikowski, Jan Rosół, Monika Kyzioł, Dorota Molenda, Andrzej Bonemberg, Elżbieta Kozieł, Jan Słaboń, Piotr Gajos.

W skład Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich weszli: Iwona Durbas, Urszula Tabaka, Tomasz Cencek, Roman Maślanka, Monika Kyzioł, Stanisław Makola, Dorota Molenda, Elżbieta Kozieł, Piotr Gajos.

Na członków Komisji Rewizyjnej spośród ośmiu kandydatów wybrano: Jana Rosoła, Marka Sęka, Tomasza Cencka, Mirosława Wójcikowskiego, Piotra Gajosa.

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wybierano spośród ośmiu kandydatów, a wybrany skład przedstawia się następująco: Roman Maślanka, Urszula Tabaka, Iwona Durbas, Józef Gajos, Elżbieta Kozieł.