Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej odbył się 6 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy. Była to XLII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci ze szkół podstawowych klasy I - VI oraz klasy VII i VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum.

W zmaganiach brali udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy. W pierwszej kategorii I miejsce zajęła Agata Kowalska z SP Gołcza, II miejsce - Patryk Wydmański z SP Szreniawa i III miejsce - Aleksandra Flak z SP Gołcza. W drugiej kategorii wiekowej I miejsce zdobył Mateusz Kowalczyk z Gimnazjum w Gołczy, II miejsce - Agnieszka Rolka z SP Gołcza i III - Agnieszka Flak z SP Gołcza.

Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja, w skład której wchodził przedstawiciel Komendy PSP z Miechowa mł. kpt. Konrad Karoń oraz Komendant Gminny dh Paweł Pysz. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w swoich grupach otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Gołczy.

Kolejne zmagania, tym razem na szczeblu powiatowym będą miały miejsce w dniu 19 lutego br. w Komendzie PSP w Miechowie.