Ochrona pszczół

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, które stwarzają ryzyko zatrucia pszczół. Zabiegi powinny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Więcej informacji tutaj...