plakat 11 11 2019

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się nadzwyczajną IX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 12:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza od dnia 1 września 2019 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza od dnia 1 września 2019 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019.
  6. Wolne wnioski.