Sołectwo Ulina Wielka nagrodzone w konkursie „Małopolska Wieś 2019”

Miło nam poinformować, że sołectwo Ulina Wielka wyróżnione zostało w konkursie „Małopolska Wieś 2019” w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2019” i otrzymało nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł. W dniu 27 września 2019r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu przedstawicielki sołectwa na czele z sołtysem wsi Barbarą Kałwą odebrały dyplom i nagrodę.

Konkurs zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jego głównym założeniem było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Oceniana była estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019"

logo malopolska1