Spotkanie informacyjne ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Miechowie zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 17.10.2019r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie. Tematem spotkania będą nabory wniosków do końca 2019 roku na działania inwestycyjne ARiMR w ramach PROW 2014-2020 w zakresie:

  • Modernizacja gospodarstw-nawodnienia w gospodarstwie,
  • Rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
  • Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej,
  • Rozwój usług rolniczych,
  • Rolniczy handel detaliczny.

Informacja o spotkaniu do pobrania tutaj