Oficjalne otwarcie kompleksu sportowego w Gołczy

W dniu dzisiejszym dokonano oficjalnego otwarcia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Sekretarz Województwa Małopolskiego Wojciech Piech, Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, radni Rady Gminy Gołcza, kierownicy urzędu i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej w Gołczy. Uroczystości towarzyszyły okolicznościowe przemówienia, symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Na zakończenie uczniowie szkoły zaprezentowali umiejętności sportowe i taneczne.