Przekazanie sprzętu dla OSP

W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Lesław Blacha spotkał się w urzędzie gminy z przedstawicielami jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gołczy, Chobędzy, Makowa, Przybysławic i Wysocic, aby przekazać im nowo zakupiony sprzęt. Jednostki otrzymały wybrane elementy wyposażenia za łączną kwotę 18 012 zł, z czego 10 100 zł pozyskano z MSWiA. Wśród przekazywanego sprzętu znalazły się ubrania specjalne ochronne, radiotelefony oraz węże W-75 i W-52.