Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż od dnia 14.10.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 08:00 do 15:00 będzie wypłacany w kasie urzędu zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.