Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Do udziału w programie niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w celu ustalenia możliwości wzięcia w nim udziału.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, na terenie Gminy Gołcza winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji do pobrania tutaj lub w urzędzie gminy, pok. 3. Ostateczny termin złożenia deklaracji to 25.10.2019r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Dodatkowe informacje:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/