Komisje Rady Gminy Gołcza w terenie

W dniu 15 października 2019r. Komisje Rady Gminy Gołcza wraz z Wójtem Gminy Lesławem Blachą wyruszyły w teren, aby zobaczyć inwestycje oraz miejsca stanowiące potencjał rozwoju gminy. W programie objazdowej komisji znalazły się między innymi takie obiekty jak: Otwarta Strefa Aktywności w Makowie, szkoła podstawowa i remiza OSP w Szreniawie,  świetlica wiejska w Ulinie Małej, remizy w Chobędzy i Czaplach Wielkich, ścieżki rowerowe, drogi, działki gminne w Makowie, Trzebienicach, a także teren kamieniołomu w Wielkanocy.