Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów

W dniu 7 listopada 2019r. w Gminie Gołcza odbyła się bardzo ważna i niezwykła uroczystość – Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów, którą poprowadziła Joanna Marczewska – Molenda – kierownik USC. 50 lat wspólnego życia świętowali: Krystyna i Stanisław Błaszczyk z Czapel Wielkich, Jadwiga i Marcin Derdaś z Krępy, Helena i Józef Duda z Wielkanocy, Maria i Bogdan Grochowina z Czapel Małych, Danuta i Stanisław Grzywnowicz z Lasek Dworskich, Maria i Jacenty Kowlaczyk z Trzebienic, Wanda i Stanisław Kowalscy z Rzeżuśni, Zofia i Janusz Motyl z Czapel Wielkich, Zdzisława i Stanisław Nowak z Mostku, Aniela i Zdzisław Polakowscy z Trzebienic, Henryka i Zdzisław Sęk z Makowa, Krystyna i Stanisław Ubysz z Buku, Barbara i Bogusław Zioło z Trzebienic. Natomiast 60 rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili: Wiesława i Stanisław Broda z Wysocic, Janina i Henryk Kluzek z Wysocic, Helena i Stefan Nowak z Przybysławic.

Podczas uroczystości, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka wraz z Wójtem Gminy Lesławem Blachą odznaczyli obecnych jubilatów przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczeniami za długoletnie pożycie małżeńskie. Wręczono także dyplomy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Wszystkim życzono kolejnych lat przede wszystkim w zdrowiu, szczęściu i miłości.

W niezwykłym wydarzeniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel, Skarbnik Gminy Romana Nowak, Dyrektor BiOAK Bożena Hess, proboszczowie parafii - z Gołczy ks. Edward Kuzka, ze Szreniawy ks. Józef Baran, z Wysocic ks. Mariusz Rarak oraz z Mostku i Uliny Wielkiej ks. Jacek Kalkowski, a także Zespół Instrumentalno – Wokalny „Koral”, który uświetnił obchody jubileuszu.