Remont boksu garażowego OSP Gołcza

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy wykonano remont boksu garażowego. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 21 871,65 zł. Kwotę 7500 zł pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wkład własny OSP wyniósł 4373,12 zł, a pozostałe środki w wysokości 9998,53 zł przekazała gmina.