Informacja w sprawie akcji zimowego utrzymania dróg

Urząd Gminy w Gołczy przekazuje informacje dotyczące akcji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Gołcza w sezonie 2019/2020 oraz numery telefonów do osób odpowiedzialnych za w/w akcję.

 

DROGI POWIATOWE - TELEFONY:

Dyżurny: tel. (41)381 12 01

Kierownik drogowej Służby interwencyjnej: tel. Krzysztof Szarek 604 980 102, Z-ca tel. 692 732 823

 

DROGI GMINNE - TELEFONY:

KIERUJĄCY AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG:

Jan Rosół tel: 604 402 177

Obręb: Droga powiatowa nr 1174K (odcinek Szreniawa - Przybysławice od dr.woj. 783 o długości 2,00 km)   Przybysławice, Szreniawa, Adamowice, Kamienica, Maków, Wielkanoc, Krępa (główna droga), Cieplice, Rzeżuśnia, Gołcza, Mostek, Buk, Chobędza, Trzebienice, Zawadka, Ulina Wielka - Jan Rosół tel: 604 402 177.

 

Obręb: Laski Dworskie, Ulina Mała, Żarnowica, Wysocice

Krzysztof Mazur tel. 606 493 904

 

Obręb: Czaple Wielkie, Czaple Małe, Krępa (drogi boczne)

Grzegórzko Mariusz tel. 788 941 228