Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 15-17 stycznia 2020r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeżuśni w godzinach 9:00-14:00. Zapraszamy po odbiór paczek.