Zalecenia bioasekuracji przed wirusem grypy ptaków

W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zaleca hodowcom drobiu podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentuwalnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków. Więcej informacji tutaj