Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że od dnia 1 lutego do końca lutego 2020 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.

Wniosek pobierz, Oświadczenie pobierz