Zaproszenie na szkolenie Małopolskiej Izby Rolniczej

Małopolska Izba Rolnicza w Miechowie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w piątek 21.02.2020r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej w Ośrodku Zdrowia w Gołczy. Tematyka szkolenia: informacje z działalności MIR, płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2020 roku, planowane działania inwestycyjne PROW 2014-2020, ASF i bioasekuracja, ptasia grypa oraz ubój gospodarczy, prewencja i zapobieganie wypadkom, zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna, nowe przepisy dotyczące zdrowia roślin. Więcej informacji tutaj