Zaproszenie na indywidualne konsultacje z zakresu pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Urząd Marszałkowski i Urząd Gminy w Gołczy zapraszają mieszkańców Gminy Gołcza na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Dyżur pełniony będzie 21 lutego 2020 roku (piątek)  w godz. 12:00-14:30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

- funduszami na kursy, szkolenia, studia podyplomowe

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Plakat pobierz