Nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał nową umowę na odbiór odpadów komunalnych z Romualdem Kwietniem reprezentującym Zakład Usług Komunalnych z Prądnika Korzkiewskiego. W związku z tym, w najbliższych dniach wyłoniony w drodze przetargu wykonawca dostarczy mieszkańcom kosze na śmieci oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Zmianie ulegnie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w okresie od kwietnia do października, wówczas będą one odbierane dwa razy w miesiącu. Natomiast odpady segregowane będą odbierane na dotychczasowych zasadach czyli raz w miesiącu.