XIV sesja Rady Gminy Gołcza

XIV sesja Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 10 marca 2020 roku była okazją do złożenia życzeń i podziękowań Sołtysom wsi z okazji Dnia Sołtysa przypadającego 11 marca. Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z Przewodniczącym Rady Stanisławem Makolą przekazali przedstawicielom sołectw okolicznościowe listy z życzeniami dziękując jednocześnie za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas sesji, Rada Gminy Gołcza podjęła uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego, ochrony zwierząt oraz spraw finansowych. Obrady zakończyły wolne wnioski.