INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA SŁUŻB SAMORZĄDOWYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem, zostaje ograniczony dostęp do budynku Urzędu Gminy w Gołczy oraz podległych jednostek. Urząd dostępny jest w zakresie złożenia wniosków na Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze budynku urzędu (okienko). W pomieszczeniu, gdzie znajduje się Dziennik Podawczy może jednorazowo przebywać maksymalnie 2 interesantów. 

Urząd Stanu Cywilnego działać będzie działał tylko w zakresie niezbędnym tj. sporządzenia aktów zgonu, aktów urodzenia. Sprawy dotyczące zawarcia małżeństwa oraz inne, wymagające obecności w Urzędzie będą rozpatrywane indywidualnie. Spotkanie z pracownikiem USC będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu zakresu sprawy pracownikowi dyżurującemu na dzienniku podawczym.

Kasa Urzędu Gminy jest zamknięta do odwołania. Opłaty prosimy regulować elektronicznie lub dokonywać ich w placówkach pocztowych i bankach.

Prosimy o osobiste załatwianie urzędowych spraw tylko w koniecznych przypadkach. W pozostałych prosimy o kontakt telefoniczny (12 3886003, 3886043, 3886029), e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub e-puap(adres krytki /9lt32gu7in/SkrytkaESP).

Apelujemy o pozostanie w domach w szczególności osób starszych i należących do grupy podwyższonego ryzyka.

Prosimy o objęcie opieką swoich domowników, krewnych, szczególnie osoby starsze, schorowane, aby nie musieli opuszczać domów.

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i wszystkie te, które szczególnie potrzebują wsparcia w związku z kwarantanną prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołczy:

tel. 12 38 86 411

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyznaczone jednostki OSP  z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego do dostarczania zaopatrzenia  osób samotnych i starszych w przypadku objęcia kwarantanną:

1. OSP – Przybysławice - kontakt - Prezes Mirosław Molenda – tel. 605 495 074

2. OSP – Ulina Wielka - kontakt – Prezes Kurach Dariusz – te. 508 602 370

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o śledzenie strony https://www.gov.pl/web/koronawirus.

W przypadkach objawów związanych z koronowirusem (kaszel, gorączka, duszności i problemy z oddychaniem) powiadom telefonicznie:

- Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Miechowie tel. 41  389-04-50  , 500 291 094

- Oddział Zakaźny Szpitala 41 382 02 99, tel. 41 382 03 64

 

Działanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy  jako zarządca sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gołcza informuję, że wystąpienie wirusa  COVID-19 w Polsce nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie wyżej wymienionej jednostki. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne działają prawidłowo w sposób ciągły i niezawodny.


Woda dostarczona do konsumentów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest pod stałym nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie. Zabezpieczona jest również infrastruktura ściekowa i elementy kanalizacji sanitarnej.


W związku w wystąpieniem wirusa niemożliwy jest odczyt wodomierzy u odbiorców dlatego do odwołania dostarczane będą  faktury na podstawie średniego zużycia wody w poprzednim okresie obrachunkowym.

Prosimy o terminowe regulowanie należności na konto ZGK w banku lub przelewem internetowym.

 

Działania Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Gołcza:

Od poniedziałku do piątku w godz 8:00-18:00 lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielają porady telefonicznej.

Na wizyty lekarskie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmowane są wyłącznie przypadki pilne, PO UPRZEDNIEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ!

Wszystkie wizyty planowe zostają odwołane.

Wejście główne do ośrodka pozostanie zamknięte. Pacjentom telefonicznie zakwalifikowanym do wizyty lekarskiej drzwi - OD STRONY POCZEKALNI DLA DZIECI ZDROWYCH - będzie otwierał personel placówki.

Zlecenia na leki, skierowania, środki zaopatrzenia medycznego należy składać telefonicznie. O wypisaniu i możliwości odbioru będziemy informować telefonicznie.

KONTAKT WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY:

OŚRODEK ZDROWIA W GOŁCZY:

12)388-60-99 lub 534-333-742  

OŚRODEK ZDROWIA W WYSOCICACH:

12) 389-94-26

OŚRODEK ZDROWIA W SZRENIAWIE:

12) 388-60-93

 NUMERY TELEFONÓW DO PRACOWNIKÓW:

DYREKTOR:

MIROSŁAW DRÓŻDŻ 501-351-527

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA:

ANNA DROŻNIAK 508-651-418

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA:

EMILIA ROLKA 510-701-996

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA:

MARIA KOKOSZKA 507-434-67

 

Działania szkół na terenie gminy Gołcza:

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza prowadzą zdalne nauczanie za pomocą komunikatorów elektronicznych: Facebook,  dziennik elektroniczny, strona internetowa  MEN -  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, za pomocą strony CKE(klasy VIII) oraz mailowo.

Adresy kontaktowe do szkół:

Szkoła Podstawowa w Gołczy:                                     

607 367 667

Szkoła Podstawowa w Szreniawie:                               

668 153 885 

Szkoła Podstawowa w Wysocicach:                              

509 051 107