Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż gotówkowa wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego odbędzie się w dniach od 27.04.2020r. do 11.05.2020r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym - oddział  Gołcza