inf praca urzdu
 

Pomoc żywnościowa - wydawanie paczek 26-29 maj 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 26-29 maj 2020r będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebienicach w godzinach 9:00-14:00.

Prosimy o dostosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dotyczących zachowania odległości pomiędzy oczekującymi tj. 2m , należy posiadać maseczkę oraz rękawiczki.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Zapraszamy po odbiór paczek.