inf praca urzdu
 

KASA w urzędzie czynna już od 28 maja 2020 roku

Informujemy, że KASA w Urzędzie Gminy w Gołczy będzie czynna od dnia 28 maja 2020 roku (czwartek).