inf praca urzdu
 

Nabór na terenowych rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy Gminy Gołcza ogłasza nabór na terenowych rachmistrzów spisowych prowadzących czynności spisowe podczas Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Gołcza w 2020 roku. Więcej informacji pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uggolcza,m,337207,powszechny-spis-rolny-2020.html

spisrolny