inf praca urzdu
 

Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia w części sołectwa Laski Dworskie

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Miasta i Gminy w Skale informujemy, iż na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Nr 237/20 z dnia 07 lipca 2020r. stwierdzono brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Laski Dworskie w wodociągu, który dostarcza wodę z gminy Skała (dotyczy to posesji nr 19a, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 30a, 30B, 31, 33). Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.

Woda przydatna do celów konsumpcyjnych jest do odbioru u Sołtysa wsi Laski Dworskie pana Krzysztofa Mazura. Zastępcze dostarczenie wody realizowane jest przez Zakład Wodociągów w Skale.

Powyższa informacja obowiązuje do odwołania.