inf praca urzdu
 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ceni oleju napędowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że od dnia 3 sierpnia do końca sierpnia 2020 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. Wniosek pobierz, Oświadczenie pobierz