inf praca urzdu
 

Bezgotówkowa wypłata akcyzy

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 ograniczył płatności gotówkowe. Dlatego wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie przekazywana na rachunki bankowe wskazane we wnioskach. Jeżeli wnioskodawca nie poda numeru rachunku bankowego wypłata nastąpi w formie przekazu pocztowego pomniejszona o należną opłatę nadania według cennika Poczty Polskiej S. A.