XVII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 27 sierpnia 2020 roku odbyła się XVII sesja Rady Gminy Gołcza, którą poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza przedstawili informacje o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Podczas sesji podjęto uchwały między innymi z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, dzierżawy nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz spraw finansowych. W związku z rezygnacją sołtysa wsi Mostek z pełnienia swojej funkcji, Rada Gminy zarządziła wybory uzupełniające. Mieszkańcy sołectwa Mostek, nowego sołtysa będą wybierać na zebraniu wiejskim w dniu 16 września 2020r. o godz. 18:00 w budynku Klubu Senior +.