Nowa droga w Chobędzy

Zakończono przebudowę drogi gminnej o długości blisko 1 km w Chobędzy relacji Maków – Kamienica – Chobędza w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji to 837 761, 36 zł, z czego około 60% stanowi pozyskane dofinansowanie. Zadanie obejmowało między innymi wykonanie nowej podbudowy, kanalizacji deszczowej, umocnienie poboczy, skarp i rowów, położenie nowej nakładki asfaltowej, budowę chodników, a także oznakowanie poziome i pionowe, w tym montaż lamp solarnych oświetlających przejście dla pieszych. Zadanie wykonał Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych „WALKOR”.

Jeszcze w tym roku planuje się modernizację dalszego odcinka drogi o długości 605 m. Przetarg na realizację zamierzenia został już ogłoszony.