Nadanie medali za długoletnie pożycie - Złote Gody

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami) - art. 19
  • Rozporządzenie Prezydenta RP Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz. 453 z 1992 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 - lecie).
  • Akt małżeństwa.
  • Dowody osobiste małżonków (do wglądu).
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 180 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information