Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 28

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Załączniki:
Postawą sprostowania aktu są przede wszystkim akty stanu cywilnego. 
Zasadą jest, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akt wcześniejszy:

  • Akt urodzenia – na podstawie aktu małżeństwa rodziców.
  • Akt małżeństwa – na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły małżeństwo.
  • Akt zgonu – na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 39 zł - od decyzji

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odmowa sprostowania aktu następuje w formie decyzji.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Akt podlega sprostowaniu jedynie w przypadku oczywistego błędu pisarskiego.

 

Nie pobiera się opłaty w sytuacji kiedy akt podlegający sprostowaniu i będący podstawą sprostowania znajdują się w tym samym Urzędzie Stanu Cywilnego (np. w sytuacji prostowania aktu małżeństwa aktem urodzenia).

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information