1 3
 

Ogłoszenie o naborach Stowarzyszenia Gmin JAKSA

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście w terminie od 19.10.2020r. do 10. 11. 2020r. do godz. 17:00 w nowej siedzibie Stowarzyszenia, ul. Janów Dolny 17/3, 32-200 Miechów.

Ogłoszenie o naborach do pobrania tutaj

Więcej informacji na stronie:www.miechowjaksa.home.pl