inf praca urzdu
 

Promesy dla zwycięskich sołectw

Czaple Wielkie, Maków, Przybysławice i Trzebienice to sołectwa, które zwyciężyły w konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy w Gołczy pod nazwą „Aktywna wieś – ładna wieś 2020”. Laureatów wyłoniono spośród 12 zgłoszeń. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał sołtysom promesy na realizację inicjatyw zgłoszonych w ramach konkursu. Czaple Wielkie otrzymały 10 tys. zł, Maków 20 700 zł, Przybysławice 42 tys. zł, Trzebienice 35 tys. zł.

Celem konkursu było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności wsi na terenie gminy i poprawy jakości życia ich mieszkańców. Komisja konkursowa oceniała zgłoszone projekty pod względem innowacyjności, pomysłowości, funkcjonalności i poziomu wykorzystania projektu po jego zakończeniu, rzetelności opracowania i realności wykonania, stosunku kosztów do efektu, zaangażowania społeczeństwa w realizację, znaczenia dla uatrakcyjnienia wsi, pozyskania sponsorów, promowania udziału wszystkich pokoleń oraz ponadlokalnego charakteru. Zwycięskie projekty mają zostać wykonane jeszcze w tym roku.

059