XVIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 9 października 2020 roku odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącej Doroty Molendy. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć Ś.P. Stanisława Makoli Przewodniczącego Rady Gminy. Po uchwaleniu porządku obrad, Prezes Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD Włodzimierz Mielus przedstawił informację o naborach wniosków o przyznanie pomocy (zobacz).

Następnie przyjęto protokół z ostatniej sesji oraz wysłuchano informacji Wójta Gminy Gołcza o działalności w okresie międzysesyjnym. Rada Gminy podjęła 11 uchwał, które dotyczyły przede wszystkim gospodarowania mieniem komunalnym oraz finansów. Z uwagi na rezygnację sołtysa wsi Wysocice z pełnienia swojej funkcji, Rada Gminy zarządziła wybory uzupełniające. Zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa odbędzie się w dniu 24 października 2020r. o godz. 17:00 w Remizie OSP w Wysocicach.